اين وبلاك دربرگيرنده‌ي گزارش هاي حقوق بشري است كه توسط نويسنده آن تهيه شده است.

محیط زیست

 

م. ن. کاوه (م. ع. بشارت)

 

درآمد

آلودگی هوا و بحث محیط زیست در شهرهای کشور به خصوص شهر کابل در شرایط کنونی یکی از مباحث جدی و قابل تأمل برای سیاست گذاران و پالیسی سازان ملی بوده و با توجه به وخامت گزارش شده از وضعیت محیط زیست در کشور به خصوص شهر کابل، نیاز است تا تدابیر جدی‏تری در راستای تأمین محیط زیست سالم و عاری از آلودگی، روی دست گرفته شود.

در این گزارش که در نتیجه‏ی مصاحبه با داکتر محمد خالد نسیمی؛ رییس دفتر اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست

جمهوری اسلامی افغانستان، تهیه گردیده است، سعی شده تا ضمن دادن تصویر کلی از وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل، البته در حد که ظرفیت این گزارش کوتاه ایجاب می‏کند، مشکلات و چالش‏های جدی سر راه، بر شمرده شده و راه حل‏های ممکن برای رسیدن به یک محیط سالم زندگی، پیشنهاد گردد.

بیایان زایی و توسعه این پدیده در کشور، با توجه به دوام خشک سالی‏های پیاپی، جنگ و در نهایت عدم مسؤولیت پذیری مردم در حفظ و نگهداشت جنگلات، موضوعی دیگری است که به مناسبت روز جهانی بیابان زدایی (17 ماه جون) به دلیل ارتباطش با محیط زیست، تا حد امکان در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

طرح مباحث در این گزارش بدلیل مستند بودن آن به صحبت‏های آقای داکتر نسیمی به صورت پرسش و پاسخ بوده و به همین دلیل تلاش گردیده است تا تمام صحبت های رئیس دفتر اداره ملی حفاظت محیط زیست، بدون تغییر درج این گزارش گردد.

 

سوال: نتیجه‏ی آخرین تحقیقات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست از وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل چیست؟

 

جواب:

تحقیقات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست مبین این حقیقت است که متاسفانه وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص هوایی شهر کابل از کیفیت خوب و لازم بر خوردار نیست، کیفیت خوب محیط زیست و به خصوص شهرهای مثل شهر کابل مستلزم همکاری تمام همشهریان و تمام وزارت‏ها و ادارات دولتی جمهوری اسلامی افغانستان است.

همچنان به منظور تحقیقات علمی و دقیق و تثبیت میزان دقیق کیفیت هوا، اداره ملی حفاظت محیط زیست چهار پایه دستگاه تثبیت کیفیت هوا را خریداری نموده که انشاالله عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد و بعد از نصب و مونتاژ دستگاه‏های مذکور می‏توان به صورت علمی و دقیق میزان آلودگی‏های هوا را مشخص و در خدمت مردم افغانستان قرار خواهیم داد.

این دستگاه‏ها در چهار نقطه مزدحم شهر کابل نصب خواهد شد و  میزان آلودگی و کیفیت هوا را مشخص خواهد کرد.

 

سوال: مهم‏ترین کارهای را که تا کنون در راستای بهبود وضعیت محیط زیست انجام داده اید چیست؟

 

جواب:

مهم‏ترین کارهای که در راستای بهبود وضعیت محیط زیست انجام داده شده است، عبارت‏اند از:

1-  طی مراحل قانون محیط زیست برای تصویب؛

 2- طی مراحل مقرره‏ی ارزیابی اثرات محیط زیستی؛

3- طی مراحل مقرره‏ی کاهش و جلوگیری آلودگی هوا؛

4- طی مراحل مقرره‏ی جلوگیری از تخریب لایه اوزون؛

5- مسوده‏ سازی استندرد کیفیت هوا و انتشارات وسایط نقلیه و سایر استندردها و پالسی‏ها.

همچنان اداره ملی حفاظت از محیط زیست در بخش آگاهی عامه دیدگاه‏های خودش را داشته و کارهای را نیز در این زمینه انجام داده است. دیدگاه‏های این اداره شامل موارد آتی می‏گردد:

- تعلیمات محیط زیستی شامل پروسۀ‏ی شناسائی ارزش‏ها و توضیح مفاهیم به منظور رشد مهارت‏ها و طرح مسایل مورد نیاز جهت دانستن روابط میان انسان، فرهنگ و محیط زیست فزیکی و بیالوژیکی می‏گردد.

- تعلیمات محیط زیستی یک دورنمای کلی را بوجود می‏آورد.

- تعلیمات محیط زیستی این حقیقت را بر ملا می‏سازد که محیط زیست طبیعی و محیط زیست ساخت انسان باهم ارتباط تنگاتنگ دارد.

- تعلیمات محیط زیستی باید محیط زیست را در کل در نظر گرفته و باید یک روند مادام العمری و متداوم را که از مرحله قبل از مکتب آغاز و در تمامی مراحل تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی ادامه دارد، شامل گردد.

- تعلیم و تربیه محیط زیستی باید تمامی موضوعات و مفردات عمدۀ محیط زیستی را از سطح قریه‏ها گرفته تا ولسوالی‏ها، ولایات‏ها و مرکز به بحث گیرد.

- در تعلیم و تربیه محیط زیستی باید شیوه‏های مختلف آموزشی استفاده گردد تا مردم در مورد کلیه‏ی ابعاد محیط زیستی بیاموزند و بیاموزانند.

باید گفت تعلیمات محیط زیستی یکی از مسائل و ابتکارات جدید درافغانستان می‏باشد و فصل هفتم ماده شصت و پنجم فقره سوم قانون محیط زیست که در سال 1385 نافذ گردیده است در مورد چنین می‏نگارد:

«اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور آگاهی عامه، تبلیغات، و تعلیمات مبنی برارزش منابع طبیعی، ضرورت استفاده دوامدار و تحفظ آن‏ها، تأثیرات آن بالای صحت انسان و محیط زیست به شمول جلوگیری، کنترول آلودگی و شیوه‏های بهبود آن با وزارت‏ها و ادارات ذیربط مرکزی و محلی بطور همآهنگ کارنماید.»

همچنان ماده‏ی شصت پنجم قانون محیط زیست در مشوره و همکاری با وزارت‏ها و ادارات ذیربط و مراجع علمی و تخصصی در موارد ذیل تشریک مساعی می‏نماید:

- شامل ساختن مضامین تنظیم و حفاظت منابع طبیعی، بهبود سلامت محیط زیست، جلوگیری ازآلودگی، درنصاب تعلیمی مکاتب وپوهنتون‏ها؛

- طرح و تهیه پروگرام‏های تربیوی برای کارکنان فنی و مسلکی منابع طبیعی و رشته‏های علوم طبیعی و اجتماعی، بانظرداشت اولویت نیازمندی‏های مندرج برنامه‏ی ملی تنوع حیات و برنامه عمل مطابق حکم مادهء سی و نهم این قانون؛

- طرح پروگرام‏های تربیوی برای کارکنان فنی و مسلکی درچهارچوب مضامین حفاظت محیط زیست و رشته های علوم طبیعی و اجتماعی؛

- طرح و تطبیق برنامه‏های آموزشی و آگاهی جهت تطبیق احکام این قانون و مقررات و طرزالعمل های مربوط به آن.

بادرنظرداشت احکام فوق، تعلیمات محیطی و آگاهی عامه درین بخش خصوصأ در شرایط احیای مجدد و انکشاف یک امرضروری است. این پروگرام مفکوره‏ها و فعالیت‏های خاص را برای واحدهای مختلف محیط زیست به شمول نوعیت آب، آلودگی هوا، حفظ الصحه، حفظ الصحه شخصی و اجتماعی، فرش نباتی، احیای مجدد جنگلات، عناصر عضوی و بی ثبات، و بسیاری موضوعات دیگر، مطرح می‏نماید. روی این ملحوظ، طرح پروگرام های تعلیمات محیطی و آگاهی عامه که شامل تدویر سمینارها، ورکشاپ ها، و کمپاین های آموزشی درسطح مرکز و ولایات می‏گردد، یکی از اولویت‏ها می‏باشد. علاوه برآن، تعلیمات محیطی و آگاهی عامه یکی از مسائل کلیدی دربسیج ساختن و اتحاد مردم ازطریق علمای دینی، مبلغین و کارکنان اجتماعی است. تدریس جلوگیری از آلودگی هوا و تعمیم مفاهیم حفظ الصحه درساحات شهری و دهات می‏تواند درامرساختار و تأمین صلح نیز کمک همه جانبه نماید.

بصورت عموم تعلیمات محیط زیستی بدودسته عمده‏ی ذیل طبقه بندی می‏گردد:

1- سیستم رسمی تعلیمات محیط زیستی؛

2- سیستم غیر رسمی تعلیمات محیط زیستی.

سیستم رسمی تعلیمات محیطی به بخش‏های مهم ذیل تقسیم می‏گردد:

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی مکاتب؛

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی پوهنتون‏ها؛

- تعلیمات محیط زیستی درسیستم نصاب تعلیمی نهادهای خصوصی.


سیستم غیر رسمی تعلیمات محیط زیستی:

- پروگرام ها و کمپاین‏های تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه به سطح ملی؛

- تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها، کورس‏های کوتاه مدت آموزشی و کنفرانس‏های محیط زیستی؛

- ترویج فرهنگ محیط ریستی و تنویر اذهان عامه از طریق رسانه‏های اطلاع رسانی جمعی که شامل رادیو تلویزیون، اوراق تبلیغاتی، بروشور، ماهنامه‏، مجله‏، پوستر و کتاب‏های محیط زیستی می‏گردد.

 

اجرأات:

در قسمت اجرأات باید گفت: خوشبختانه اداره ملی حفاظت محیط زیست به همکاری سازمان‏های ملی و بین المللی خصوصآ پروژه‏ی تنوع حیات برای اداره ملی حفاظت محیط زیستBSP/NEPA-USAID پروگرام های وسیع تعلیمات محیط زیستی و آگاهی عامه را از بدو تاسیس تا حال تحت اجراء قرار داده است.

ماده 65 قانون محیط زیست حکم می‏نماید که موسسات تحصیلات عالی و مکاتب در نصاب تعلیمی خویش موضوعات ومضامین محیط زیستی را بگنجانند، بدینوسیله اداره ملی حفاظت محیط زیست به اساس ماده فوق قانون محیط زیست واستراتیژی ملی محیط زیستی در قسمت گنجانیدن مضامین و موضوعات محیط زیستی با وزارت‏های محترم معارف و تحصیلات عالی همکاری نموده که گزارش از این فعالیت ها در جملات ذیل خلاصه

می‏گردد.

در بخش وزارت تحصيلات عالي و مسلکی

موضوعات و مفردات مهم محيط زيستي چون بيوسفير، ايكالوژي، ايكوسيستم، آلودگي هوا، دوران مواد در طبيعت، منابع آلودگي آب و هوا، منابع طبيعي، منابع مصنوعي، كثافات و غيره موضوعات و مفاهيم در ديپارتمنت‏هاي استخراج معادن، مواد مفيده جامد پوهنحي جيولوجي معدن، پوهنتون پولي‏تخنيك و ديپارتمنت‏هاي ساختمان‏هاي صنعتي و مدني، مهندسي و سركسازي پوهنځي ساختماني، تدريس مي‏گردد. همچنان در چوكات پوهنحي ساختماني پوهنتون پولي‏تخنيك ديپارتمنت آبرساني، انجنيري و محيط زيست نيز موضوعات محيط زيستي تدريس مي‏گردد؛

موضوعات محیطی زیستی در نصاب تعلیمی بعضی از فاکولته‏های پوهنتون کابل نیز گنجانیده شده است که شامل پوهنځی زراعت، تعلیم و تربیه، وترنری، ساینس و علوم اجتماعی می‏باشد و فعلآ فاکولته‏های متذکره مضمون محیط زیست را من حیث مضمون مستقل در صنف‏ها تدریس می‏نمایند همچنان بعضی ازموضوعات محیط زیستی در پوهنتون طب کابل نیز تدریس می‏گردد؛

پوهنځی ادبیات پوهنتون بلخ مضمون محیط زیست را در نصاب تعلیمی خویش گنجانیده است که فعلآ تدریس می‏گردد؛

 دیپارتمنت بیالوژی ریاست انستیتوت ولایت پروان مضمونی را بنام حفظ محیط زیست در نصاب تعلیمی خود گنجایده است و عملآ تدریس می‏گردد؛

 پوهنځی زراعت پوهنتون هرات مضمون تحت عنوان (ضرورت حفظ محیط زیست) را در نصاب درسی صنوف سوم شامل نموده است و تدریس آن ادامه دارد؛

 در پوهنځی طب پوهنتون هرات مضمون بنام صحت محیطی که البته تمام موضوعات محیط زیستی در آن گنجانیده است تدریس می‏گردد؛

 در پوهنځی حقوق پوهنتون هرات مضمون تحت عنوان حقوق محیط زیست در بخش مضامین اختیاری اضافه شده است و در سمستر دوم این پوهنځی  تدریس می‏گردد؛

 در پوهنځی ساینس پوهنتون هرات در دیپارتمنت‏های کیمیا و بیالوژی و دیپارتمنت ریاضی و فزیک برای یک سمستر مضمون تحت عنوان محیط زیست تدریس می‏گردد؛

همچنان در سایر پوهنځی‏های پوهنتون هرات موضوعات و مطالب مفید پیرامون محیط زیست تدریس می‏شود؛
علاوتآ به اساس پیشنهاد اداره ملی حفاظت محیط زیست، ديپارتمنت محيط زيست و حوادث طبیعی در چوكات پوهنځي زمين شناسي ايجاد گردید که دستاورد بزرگی در عرصه‏ی محیط زیست کشور، محسوب می‏گردد.

 

در بخش وزارت معارف

مفاهيم و مفردات محيط زيستي از صنف اول الي ششم مکاتب که قبلآ در نظر گرفته شده بود تاليف و در تمام مكاتب كشور توزيع گرديده است؛

 به اساس ستراتيژي ملي محيط زيست، پلان عمل 4 ساله جهت گنجانیدن موضوعات و مفردات محیط زیستی از صنف 6-12 نصاب تعلیمی مکاتب کشور تهیه و از طرف وزارت معارف منظور گردید که مطابق آن وزارت معارف مکلف است تا در 4 ساله آینده موضوعات محیط زیستی را در صنوف متذکره گنجانیده و از تطبیق آن به اداره ملی حفاظت محیط زیست گزارش ارایه بدارند؛

 به اساس پلان عمل که بین وزارت معارف و اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست در قسمت گنجانیدن موضوعات و مفاهیم محیط زیست در نصاب تعلیمی مکاتب کشور ساخته شده است. وزارت معارف کتاب‏های جدید را که تالیف گردیده است جهت نظر خواهی به این اداره و ولایات کشور فرستاد که نهایی گردیده و در آینده نزدیک طبع و نشر می‏گردد. باید گفت در کتب جدید موضوعات و مفاهیم محیط زیست در مضامین علوم طبیعی (بیالوژی ، کیمیا)، علوم اجتماعی ( جغرافیه ، تاریخ )، علوم دینی (فقه حنفی و فقه جعفری) و زبان‏‏های اول (پشتو،دری) وزبان انگلیسی از صنوف 7 - 9 گنجانیده شده است؛

همچنان كتب صنف دهم، يازدهم و دوازدهم تحت كار قرار دارد كه موضوعات مهم محيط زيستي در آن‏ها در نظر گرفته شده است؛

 علاوتآ مفاهيم و موضوعات محيط زيستي به زبان‏‏هاي (ازبكي ،پاميري ،و شغناني) از صنف اول الي نهم مکاتب نیزدرنظر گرفته شده است؛

به اساس درخواست و پيشنهاد رياست انكشاف نصاب و تاليف كتب درسی وزارت معارف، بيشتر از هزارها رساله‏ي محيط زيستي، كتاب‏ محيط زيستي، مجله‏، بروشور، پوستر و معلومات، محيط زيستي از موسسات مختلف موجود دركشور جمع آوري و به ديپارتمنت‏هاي مختلف رياست متذكره توزيع گرديده است تا در تسریع بخشیدن پروسه گنجانیدن موضوعات محیط زیستی در نصاب تعلیمی کمک نماید؛

 همچنان تعداد زیادی ازكتاب‏هاي محيط زيستي، مجله، بروشور، پوستر و معلومات محيط زيستي برای دیپارتمنت جدیدالتاسیس محیط زیست و مبارزه با حوادث طبیعی پوهنتون کابل توزیع گردیده و همکاری های تخنیکی در قسمت انکشاف کریکولم آن دیپارتمنت صورت خواهد گرفت؛

تحکیم ارتباطات قوی و مؤثر بین اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست و ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف و پوهنتون‏های کشورجهت همکاری بیشتر درگنجانیدن موضوعات محیط زیستی در نصاب تعلیمی مکاتب و پوهنتون‏ها ادامه دارد.


برنامه‏های آینده‏ی بخش تعلیمات محیط زیستی:

به اساس پیشنهادات پوهنتون کابل و پوهنتون بلخ، مفردات جامع و غنی محیط زیستی جهت گنجانیدن آن در نصاب تعلیمی پوهنتون‏ها توسط اداره ملی حفاظت محیط زیست تهیه و ترتیب گردد. بنابرین در نظر است تا نیل به هدف فوق اجراات ذیل در آینده صورت گیرد:

تهیه و انکشاف طرح و مقدمه مفردات محیط زیستی برای پوهنتون‏های کشور؛

 انکشاف همکاری‏ها و همآهنگی با متخصصان ملی و بین المللی، استادان پوهنتون‏ها و اکادمی علوم؛

تدویر ورکشاپ سه روزه جهت انکشاف مفردات محیط زیستی برای پوهنتون‏ها؛

تهیه و ارسال کتاب‏ها و مواد محیط زیستی به دیپارتمنت‏های ریاست انکشاف نصاب تعلیمی وزارت معارف و پوهنتون‏های کشور؛

پروسه گنجانیدن مفردات محیط زیستی در نصاب تعلیمی صنوف 9 - 12 مکاتب کشور.

 

سوال: به نظر شما چه کارهای دیگری باید انجام شود تا وضعیت محیط زیست بهتر شده و خطر آلودگی هوا کمتر گردد

 

جواب:.

- در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان اولویت به محیط زیست داده شود؛

- تمام وزارت خانه‏ها ملزم به تطبیق مواد قانون محیط زیست و سایر مقررات اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست شوند؛

- فرهنگ مجازات کسانی که محکوم به تخطی‏های محیط زیستی می‏گردد،عملی گردد؛

- کسانیکه با محیط زیست به صورت بی‏رحمانه رفتار می‏کنند بر خورد جدی صورت گیرد؛

- همکاری و همآهنگی بین تمام نهادهای دولتی در بخش محیط زیست ایجاد گردد؛

- در صورتیکه سرک‏ها به صورت درست اسفالت گردد از میزان آلودگی‏ها به صورت درست کاهش به عمل می‏آید  که متأسفانه این کار به کندی روبه پیشرفت است و امید وارم وزارت‏های ذیربط در این زمینه همکاری جدی نمایند؛

- همکاری مردم در حفظ محیط زیست جلب گردد؛

- رسانه‏ها در پخش مسایل محیط زیستی و آگاهی مردم از مسایل محیط زیستی و مضررات محیط زیست ناسالم آگاهی دهند؛

- در پروژه‏های انکشافی و زیربنایی مسایل محیط زیستی جداً مد نظر گرفته شود؛

- موسسات بین المللی و سفارت ها از سوخت غیر مجاز استفاده ننمایند؛

- از تخریب منابع طبیعی و پوشش سبز و قطع بی رحمانه جنگلات جلوگیری به عمل آید؛

- از سوختاندن موبلایل سوخته، تیل بی کیفیت تایر های کهنه در حمام‏های، نانوایی‏ها و سایر مراکز جلوگیری گردد.

- از ورود عراده جات دودزا بداخل شهر جداً جلوگیری به عمل آید.

 

سوال: تا امروز کدام یکی از نهادهای همکار بیشترین همکاری را با اداره شما داشته و نقش خودش را در بهبود وضعیت محیط زیست ایفا نموده است؟

 

جواب:

تمام ادارات دولتی و غیر دولتی در راستای داشتن محیط زیست سالم از دیدگاه اسلامی و بشری مسوولیت دارند اینکه کدام یکی از این نهادها کارهای شان را در این زمینه خوب انجام داده اند و یا خیر این را می‏گذاریم به قضاوت مردم افغانستان.

 

سوال: شما نقش مردم را در تأمین محیط زیست سالم چطور ارزیابی می کنید؟

 

جواب:

نقش مردم در حفظ محیط زیست فوق العاده مهم و اساسی است زیرا بدون همکاری مردم اصلاً بعید است که ما محیط زیست سالم داشته باشیم.

همکاری مردم از محل زیست شان شروع تا پاکی و صفایی، غرص نهال، ایجاد ساحات سبز، جلوگیری از قطع درختان، نگهداری آب‏های زیر زمینی در مجموع می‏تواند در پاک نگهداشتن هوا مؤثر باشد.

 

سوال: گفته می‏شود آب‏های زیر زمینی شهر کابل رو به فاسد شدن است. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه مهم بوده و چه کارهای را می‏توانیم برای بهبود آن انجام دهیم؟

 

جواب:

این موضوع بیشتر به شرکت کانالیزسیون و آبرسانی افغان تعلق داشته و اما اداره ملی حفاظت محیط زیست از آلوده شدن آب‏های زیر زمینی در سطح شهر کابل نگران است.

 

سوال: بیابان زایی در کشور با توجه به مشکلات موجود مثل خشک سالی، جنگ و عدم برخورد مسؤولانه مردم با جنگلات در حال افزایش است. به نظر شما چه کاری را باید انجام داد تا جلو توسعه‏ی بیایان زایی را در کشور بگیریم؟

 

جواب:

برنامه‏های مشترک در این مورد اداره ملی حفاظت محیط زیست با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری دارد که این برنامه از طریق برنامه انکشافی ملل متحد تمویل می‏گردد، که آن عبارت از شریک ساختن مردم در مدیریت منابع طبیعی است و یکی از چالش عمده و جدی که فرا راه این اداره قرار دارد قطع بی‏رحمانه جنگلات در تمام نقاط کشور است در صورت که در این مورد توجه جدی معطوف نگردد ما انتظار  آینده‏ی چندان خوبی را نباید داشته باشیم.

 

سوال: اگر خلاصه بگویید، مهم ترین مشکلات محیط زیست در کشور چه بوده و ضروری ترین کاری را که به هدف جلوگری از بیشتر شدن این مشکل انجام دهیم در شرایط فعلی چیست؟

 

جواب:

مشکلات محیط زیستی عمده عبارت از

1.عدم آگاهی مردم از مسایل مربوط به محیط زیست؛

2.مشکلات سه دهه جنگ؛

3.مشکلات امنیتی؛

4.نبود همکاری لازم بین وزارت‏های دولتی و اداره ملی حفاظت محیط زیست؛

5.استفاده از تیل بی‏کیفیت؛

6. استفاده از مواد سوخت غیر مجاز؛

7.خامه بودن اکثر جاده؛

8.نبود همآهنگی لازم بین ادارات مختلف دولتی در راستای برنامه‏های انکشافی شهری؛

9.نبود سیستم ریسایکل در شهر؛

10.نبود سیستم درست کانالیزسیون درست شهری؛

بر عکس این مشکلات راه های حل موجود است در صورتیکه به آنها پرداخته شود مشکلات حل خواهد شد.

 

نتیجه:

از صحبت‏های آقای داکتر نسیمی؛ رئیس دفتر اداره‏ی ملی حفاظت از محیط زیست مشخص گردید که این اداره کارهای مهمی را در راستای فرهنگ سازی در جامعه انجام داده و برنامه‏های جالبی را در زمینه آموزش و یا به تعبیر خود ایشان تعلیمات محیط زیستی، با همکاری وزارت‏های معارف و تحصیلات عالی کشور، تطبیق نموده است.

همچنان آقای نسیمی تأیید نمود که وضعیت محیط زیست در کشور و به خصوص شهر کابل نگران کننده بوده و از کیفیت خوبی برخوردار نیست. بدتر از همه این که به گفته‏ی آقای داکتر نسیمی منابع آلاینده محیط زیست هنوز کتنرول نشده و همچنان به آلودگی هوا در شهر کابل روز بروز می‏افزاید. هنوز اقدامی مؤثری در زمینه‏ی رفع مشکلات فاصلاب به عنوان یکی از آلاینده‏های عمده در شهر کابل صورت نگرفته و شهر همچنان غرق در گرد و غبار فضولات شهری قرار دارد. هنوز از کیفیت تیل مصرفی اطمینان داده نشده و بررغم تمام وعده وعیدهای که از سوی دولت در این زمینه داده شده است هنوز تیل بی‏کیفیت در تانگ تبل‏ها و مراکز فروس تیل وجود دارد. حفر چاه‏های جذبی فاضلآب، بدون عایق یا روکش‏های جلو دارنده از نفوذ مواد آلاینده به آب‏های زیر زمینی همچنان در تمام مناطق شهری ادامه دارد. هنوز باشندگان شهر کابل از موجودیت ده‏ها هزار تن کثافت شهری در سطح شهر رنج برده و شاروالی کابل با تام تلاشی که انجام می‏دهد، قادر به کنترول این وضعیت نمی‏باشد.

بنا بر این باید گفت شهروندان شهر کابل در کنار این که از اداره‏ی ملی حفاظت محیط زیست به خاطر کارهای مهمی که در راستای فرهنگ سازی و آموزش روش‏های حفاظت از محیط زیست شهری تا رسیدن به یک شهر سالم و پاک، انجام داده است قدردانی نموده و توقع دارند تا به مشکلات روز افزون محیط زیستی این شهر بیشتر توجه گردیده و روش‏ها و برنامه‏های عملی در راستای پایین آوردن میزان آلودگی هوا و خرابی وضعیت محیط زیست، طرح و تطبیق گردد. می‏خواهیم بگویم ما نیازمند یک اقدام عملی و فوری در این زمینه هستیم که بیشتر از این به مشکلات افزوده نشده و حق برخورداری از صحت و محیط سالم زندگی برای شهروندان کشور به خصوص باشندگان شهر کابل ضمانت گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ساعت ۱۵ بعد از ظهر  توسط محمد عظیم بشارت | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاكي كه از آن باز ديد مي‌ كنيد، يكي از صفحاتي است كه هميشه در تلاش انعكاس واقعيت هايي از نقض حقوق بشر در افغانستان بوده و توسط محمد عطيم "بشارت" نوشته و مديريت مي‌شود.
محمد عظيم "بشارت" داراي لسانس حقوق و علوم سياسي بوده و از شش سال به اين طرف در كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسووليت گزارشگري حقوق بشر را دارد.

نوشته های پیشین
۹۱/۱۰/۰۱ - ۹۱/۱۰/۰۷
۹۱/۰۶/۲۲ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۰/۰۷/۱۵ - ۹۰/۰۷/۲۱
۹۰/۰۲/۱۵ - ۹۰/۰۲/۲۱
۹۰/۰۱/۲۲ - ۹۰/۰۱/۳۱
۸۹/۰۶/۱۵ - ۸۹/۰۶/۲۱
۸۹/۰۵/۰۱ - ۸۹/۰۵/۰۷
۸۹/۰۳/۰۸ - ۸۹/۰۳/۱۴
۸۹/۰۲/۰۱ - ۸۹/۰۲/۰۷
۸۹/۰۱/۰۱ - ۸۹/۰۱/۰۷
۸۸/۱۱/۲۲ - ۸۸/۱۱/۳۰
۸۸/۱۱/۱۵ - ۸۸/۱۱/۲۱
۸۸/۱۰/۱۵ - ۸۸/۱۰/۲۱
۸۸/۰۹/۱۵ - ۸۸/۰۹/۲۱
۸۸/۰۸/۰۸ - ۸۸/۰۸/۱۴
۸۸/۰۷/۱۵ - ۸۸/۰۷/۲۱
۸۸/۰۶/۱۵ - ۸۸/۰۶/۲۱
۸۸/۰۵/۱۵ - ۸۸/۰۵/۲۱
۸۸/۰۴/۲۲ - ۸۸/۰۴/۳۱
۸۸/۰۳/۲۲ - ۸۸/۰۳/۳۱
۸۸/۰۳/۱۵ - ۸۸/۰۳/۲۱
۸۸/۰۳/۰۸ - ۸۸/۰۳/۱۴
۸۸/۰۳/۰۱ - ۸۸/۰۳/۰۷
۸۸/۰۲/۱۵ - ۸۸/۰۲/۲۱
۸۸/۰۲/۰۸ - ۸۸/۰۲/۱۴
۸۸/۰۱/۱۵ - ۸۸/۰۱/۲۱
۸۷/۱۲/۱۵ - ۸۷/۱۲/۲۱
۸۷/۱۱/۲۲ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۱۱/۰۸ - ۸۷/۱۱/۱۴
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۰۷
۸۷/۱۰/۲۲ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۱۰/۱۵ - ۸۷/۱۰/۲۱
۸۷/۱۰/۰۸ - ۸۷/۱۰/۱۴
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۰۷
۸۷/۰۹/۲۲ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۹/۰۸ - ۸۷/۰۹/۱۴
آرشيو
پیوندها
فصل چهارم
كلو پاترا
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
روز نامه هشت صبح
راه‌زندگي
لیلی آرزو
کانون وبلاک نویسان افغانستان
خیابان های سرگردان
دلتنگی
هزاره پیوند
شباهنگ
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

مرکزوبلاگ وسايتهاي هزارگي